Tagged: ลายเพ้นท์เล็บมินิมอล

เพ้นเล็บมินิมอล 0

ลายเพ้นท์เล็บ ไอเดียเพ้นท์เล็บ ‘มินิมอล’ เรียบๆ หรูๆ ดูดี

ลายเพ้นท์เล็บหรูๆ ดูแพงก็ทำให้สาวๆมีความมั่นใจขึ้นมาบ้าง อย่าปล่อยให้เล็บของสาวๆว่างเปล่าและไม่บำรุงดูแลนะคะ ในปัจจุบันการเพ้นท์เล็บได้รับความนิยมมากๆ ในหมู่สาวๆ หรือแม้แต่หนุ่มๆบางคนก็ยังเพ้นท์เล็บเลยนะคะ