Tagged: เจโน่

เจโน่ 2

ประวัติ เจโน่ ‘Jeno’ NCT DREAM เด็กตายิ้มของเราโตเป็นหนุ่มแล้ว

NCT ย่อมาจาก Neo Culture Technology เป็นการโปรโมทวงแบบกลุ่มที่มีสมาชิกไม่จำกัดจำนวน และแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อยตามเมืองต่างๆทั่วโลก หนุ่มน้อยเจโน่ของเราก็ได้เดบิวต์มาเป็นสมาชิกใน NCT DREAM